Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu

Sınıflarımız

 Derslikleri oluşturulurken öğrencilerimizin kendilerini rahat hissedecekleri ve özgürce hareket edebilecekleri ortamlar oluşturulmuş, sınıf seviyelerinin gereksinimleri belirlenmiş ve bu amaçla sadelik ön planda tutulmuştur.

 Her sınıftan bahçeye açılan sınıf kapıları, içerinin dışarıya dışarının içeriye taşınabildiği, şeffaf ve geçişli bir öğrenme ortamı sunar.