Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu

Atölyemiz

Okulda, atık maddeler olabildiğince geri kazanıma yönelik depolanarak kullanılırken kâğıt, cam ve diğer atıklar da ayrı çöp toplama ünitelerinde toplanır.