Düşün Okul Öncesi Eğitim Kurumu

Düşün'de Hareket Eğitimi

 Okulumuzda hareket eğitimi, çocuklarımızın büyük kas gelişimi için yapılandırılmış etkinlikleri kapsamaktadır. Her ay okulumuzda bizimle buluşan hareket eğitimi danışmanımız desteği, planları ve öğretmenlerimizin liderliği ile hareket eğitimimiz, haftanın beş günü günlük akışımızda rutin şekilde yer almakta.

*İnsanlar hareket etmek üzere kodlanan varlıklardır ve hareketsiz olmak onları hastalandırmaktadır.

*Hareket kazanım süreci 10 yaşa kadar devam etmektedir. Dolayısıyla okul öncesi dönemde çocuklarımız yalnızca masa başı etkinlikler ile vakit geçirmemelidir. Emekleme, yürüme, koşma, tırmanma, zıplama gibi birçok hareketi rahatlıkla yapabileceği ortamlar sağlanmalıdır. Ayrıca bu süreç yalnızca okul öncesi dönemi kapsamadığı için okul döneminde beden eğitimi derslerinin yeri de oldukça önemlidir.

*Kazanım süreci genetik özelliklere ve fiziksel koşullara göre değişebilmektedir. Her çocuktan aynı hareket becerisini aynı anda göremeyebiliriz. Birçok faktörü göz önüne almalı, genel ortalamalar yanında çocukların bireyselliklerini de hesaba katmalıyız.

*Uygun ortam, yeterli ilgi ve motivasyon sağlandığında bireyler her yaşta ve koşulda hareket becerisi kazanabilmektedirler.

*Amacımız çocuklarımıza yaşlarından beklenen hareket kazanımlarını gözlemleyerek geliştirmenin yanında ileriki yaş dönemlerinde edinecekleri becerilere zemin hazırlamak, kaslarına o bilgi tohumunu ekmektir. Kasların hafızası vardır ve beyinde bırakılan bir iz, hareket becerisinin filizlenmesinde en büyük kolaylaştırıcıdır. O tohumun filizlenebilmesinde bizim de elimizin dokunmuş olması en büyük arzularımızdandır.